Electrostress Elektromagnetische stralingen zijn de stralingsgolven die door de lucht heen gezonden worden door alle apparaten die door de mens zijn gemaakt. Denk daarbij aan alle GSM zendapparatuur, Wi-Fi, magnetron, radar, radio, maar ook gewone elektrisch apparaten in uw huis. Sommige mensen zijn volledig belast met deze straling zonder dat ze dit zelf weten. Dit geeft in eerste instantie allerlei vage klachten zoals slapeloosheid, kouwelijkheid, depressie en vermoeidheid. In een volgend stadium komen er allerlei ernstiger klachten die van kwaad tot erger worden. Het allergrootste probleem voor de natuurgeneeskundig therapeut hierbij is dat de persoon die hier aan lijdt volledig therapieresistent wordt. Dit houdt in dat de persoon niet meer op de behandeling reageert zoals mag worden verwacht. Personen die hier last van hebben zien ook hun pogingen stranden om zelf iets aan hun gezondheid te verbeteren. Wij hebben als een van de weinigen een behandelapparaat in onze praktijk dat ervoor zorgt dat alle gevolgen van die stralingsbelasting uit het lichaam verdwijnen en de persoon weer reageert op behandeling of pogingen om weer beter te worden. Wat kan Elektrostress doen met onze gezondheid? Dit specifieke probleem ontstaat door het gebruik van EMF, Elektro Magnetische Frequenties, afkomstig van apparaten zoals mobiele telefoons, UMTS masten, microwaves, pc’s, televisie, radar, babyfoon en DECT telefonie. EMF zoals opgewekt door apparaten is overal op aarde aanwezig. Je kunt er niet meer aan ontsnappen. Zelfs in het midden van de woestijn en op de Noord- en Zuidpool kun je tegenwoordig mobiel bellen. Het menselijk lichaam heeft een elektrisch systeem of circuit dat bestaat uit natuurlijke frequenties eveneens EMF genoemd. Het menselijk lichaam produceert deze natuurlijke EMF zelf terwijl apparaten onnatuurlijke EMF maken die het menselijk lichaam ongunstig beïnvloeden. Het feit dat je arm beweegt wanneer jij dat wilt komt vanwege het feit dat jouw hersenen een elektrisch signaal geven aan de spieren om spiersamentrekking teweeg te brengen. Het hele lichaam maakt gebruik van deze functie en deze is vitaal om het lichaam in stand te houden. Het brein is een elektrisch schakelbord dat alle organen via elektromagnetische signalen aanstuurt. Het is te meten in Millivolt. Tegenwoordig wordt je lichaam 24 uur per dag 7 dagen in de week gebombardeerd door EMF met vele malen hogere frequenties. Deze onnatuurlijke EMF heeft een andere natuur dan de biologische frequenties van het lichaam. Het lichaam maakt sinus(ronde) golven aan, terwijl de EMF afkomstig van apparaten ‘vierkante golven’ uitzendt. Het blijkt dat als je maar lang genoeg met deze onnatuurlijke,vierkante golfvorm in aanraking komt en blijft, het lichaam problemen krijgt in zijn eigen elektrische systeem.. Dit noemen wij Elektrostress. Electrostress Elektrostress grijpt als eerste in op de bijnieren met als gevolg dat het lichaam in een ‘stress stand’ komt te staan. Een vorm van samentrekking die gepaard gaat met hoge concentraties adrenaline in het bloed. Als deze stress niet wordt uitgezet, kun je gejaagd worden, maar ook klachten krijgen op het hormonale systeem. Voor het zover is verandert als eerste de polariteit (verkeerde draairichting van de moleculen) in het bloed. Door dit verschijnsel treedt er functieverlies op van het bloed. De belangrijkste taak van het bloed is het vervoeren van zuurstof en nutriënten(voedingsmiddelen) naar de cellen toe en het afvoeren van toxines van de cellen af, richting nieren. Door de verandering van polariteit verslechtert  de transport functie van het bloed. Na korte of lange tijd, al naar gelang de conditie van de persoon, gaan er zaken mis in het lichaam. Vanaf dat punt gaat je lichaam als organisme steeds slechter reageren op welke behandeling dan ook. Dit wordt weltherapieresistentie genoemd. Voedsel wordt steeds slechter verteerd en verdragen, voedingssupplementen en medicatie hebben steeds minder effect. Iedereen die last heeft van elektrostress, lijdt in meerdere of minder mate ook aan slechte voedingsopname. Voor arts en therapeut betekent dit, dat er steeds meer therapieresistente patiënten bijkomen. Deze patiënten komen in verschillende vormen voor, maar zijn te herkennen aan het feit dat de patiënt maar langzaam verbetert bij het inzetten van elke therapie, of een kleine verbetering vertoond en dan weer terug valt. De patiënt kan hierdoor niet het gewenste resultaat verkrijgen waar je als behandelaar naar streeft. Nu is er dan eindelijk een oplossing: Een machine die iedereen van zijn elektrostress kan afhelpen.  De Amero kan met behulp van zeer specifieke natuurlijke frequenties het biologische veld van het menselijk lichaam herstellen. Daarna zal elke patiënt reageren op een in te zetten behandeling. Het transport van nutriënten en medicatie zal weer de cel ingaan in plaats van dat deze niet of slecht wordt opgenomen. De effectiviteit van deze machine kan gemeten worden met Global Diagnostics, die ook een beeld geeft van het bloed en onze bijnieren. Na deze behandeling dient de persoon zijn lichaam en zijn huis wel te beschermen tegen nieuwe belasting door alle aanwezige apparaten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw behandelaar.