Vitaalveld Therapie Global Diagnostics De Global Diagnostics is een zelfstandig meet-, analyse- en behandelsysteem van Vitatec Products AG uit Zwitserland. De fysicus Dr. S. Kiontke is de ontwikkelaar van de Vitaalveld technologie en o.a. de Global Diagnostics. Op grond van causale verbanden, kennis, onderzoek en ervaring door gebruikers zijn deze producten ontwikkeld. Met de Global Diagnostics kunnen de energetische gevolgen van fysiologische veranderingen gemeten worden waarbij de behandeling gericht en vroegtijdig kan worden ingezet. Hierdoor stijgen de kansen, gezondheid te behouden tot op hoge leeftijd. Het geeft artsen en therapeuten de mogelijkheid om tot snellere en betere analyses en behandelmogelijkheden te komen.. De Global Diagnostics is zeer sterk in zijn behandeling, o.a. door het behandelen in de fractale componenten (coherentie in de systemen te brengen) en het ondervangen van de faseverschuiving die bij bio-resonantie behandeling kan optreden. Wat is vitaalveld? In de Biofysica groeit het besef dat levende wezens niet alleen uit moleculen bestaan, maar elektromagnetisme het systeem is voor informatie en overdracht in de communicatie tussen cellen en weefsels. Het vitale veld is het totaal van alle bio-elektrische, magnetische en elektromagnetische processen die alleen voorkomen in een levend organisme. Deze niet chemische stuurimpulsen bepalen het verloop van alle biochemische processen die zelfgenezing aansturen en bepalen daarmee de mate van gezondheid. Ieder deel en elk systeem van ons lichaam, of deze nu gezond of ziek zijn, laten een individueel reactiepatroon zien op zwakte en prikkels van buiten. Deze reactiepatronen worden gemeten, geëvalueerd en weergegeven. De meting Precieze meetresultaten zijn een waardevolle hulp in het analyseren van klacht en oorzaak en het geven van de juiste behandeling. De meting vindt plaats via electroden op de voet. Men meet de spanning over het celmembraan en registreert frequenties en regulatieve afwijkingen in het vitale veld. De meting met de Global Diagnostics is een fysieke meting en geeft dit energetisch weer en dat wordt op verschillende manieren in beeld gebracht. De meting is gebaseerd op de kennis dat niet alleen het immuunsysteem zelfgenezing aanstuurt en optimaliseert. Er bestaat ook een overlappend, perfect georganiseerd elektromagnetisch systeem dat regulatie bevordert en alle delen met elkaar verbindt. Denk hierbij aan reparatie, regeneratie etc..